CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Celem Fundacji jest:

  • zapewnienie możliwości zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności oraz wymiany doświadczeń dla specjalistów branży rozwoju oprogramowania,
  • umacnianie pozycji zawodowej i społecznej profesjonalistów,
  • wspieranie rozwoju współczesnych metod zarządzania projektami programistycznymi,
  • udzielanie merytorycznej pomocy organizacjom poszukujących skutecznych metod organizacji pracy w środowisku projektowym,
  • integracja środowiska IT we Wrocławiu.

Fundacja swe cele realizuje poprzez:

  • organizowanie wydarzeń edukacyjnych mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych wśród profesjonalistów,
  • inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do rozwoju zwinnych metod rozwoju oprogramowania,
  • współpracę z firmami i organizacjami oraz środowiskami akademickimi, prowadzącymi działalność mającą na celu doskonalenie procesów, metod i narzędzi zarządzania projektami programistycznymi,
  • propagowanie konferencji, warsztatów, seminariów, prelekcji i spotkań branżowych jako elementów rozwoju gospodarczego,
  • działalność doradczą, szkoleniową, wydawniczą i wystawienniczą, wspierającą realizację celów statutowych Fundacji.

Zobacz statut fundacji